www.hermes-mb.cz

Střední škola HERMÉS MB

| Opatření vlády vzhledem ke COVID-19 |

13. 10. 2020

| Pro školy :

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB
Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 8. 10. 2020 a na základě dalších unesení a omezení vlády v platném znění, platí následující:

U středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách. Tento zákaz se vztahuje i na praktické vyučování a praktickou přípravu.

Tímto nařízením obě naše Střední školy HERMÉS MB přecházejí v době trvání uvedeného nařízení na distanční výuku dle Metodického pokynu pro distanční výuku námi vydanou a zveřejněnou na našich webových stránkách.

Podle usnesení vlády je dále ve dnech 26. a 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání.
Na tyto dny jsou pro výše uvedené druhy škol opatřením ze dne 8. října 2020, č.j. MSMT- 39185/2020-1, stanoveny dny volna. V těchto dnech tedy nebude probíhat ani distanční způsob vzdělávání.

 

Laurinova 1049, Mladá Boleslav     |     www.hermes-mb.cz     |     info@hermes-mb.cz