www.hermes-mb.cz

Střední škola HERMÉS MB

| Nové INFORMACE k maturitám |

22. březen 2021

| Informace pro studenty :

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB

Informace k MATURITNÍ ZKOUŠCE

Byly zrušeny písemné (slohové) práce z českého jazyka a cizích jazyků. Týká se to žáků, kteří byli letos a vloni prvomaturanty. Pro žáky, kteří v rámci svého prvního řádného termínu v minulosti slohové práce konali, nebo je konat měli, se slohové práce neruší a budou je konat i letos.

Těm žákům, kteří nebyli z některého předmětu v 1. pololetí šk. r. 2020/21 hodnoceni nebo byli hodnoceni nedostatečně, bude umožněno vykonat zkoušku k dokončení klasifikace nebo opravnou komisionální zkoušku do konce března 2021 (tak, aby se v případě jejího úspěšného vykonání mohli účastnit písemných a praktických zkoušek, které mohou být konány v období od 19. dubna 2021).

Informace i na nástěnce aplikace Bakalář.

 

Laurinova 1049, Mladá Boleslav     |     www.hermes-mb.cz     |     info@hermes-mb.cz