www.hermes-mb.cz

Střední škola HERMÉS MB

| Změna harmonogramu MATURITNÍ ZKOUŠKY jaro 2021 |

22. březen 2021

| Informace pro studenty :

STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB

V reakci na vyhlášení nového nouzového stavu dne 26. února 2021 a pokračování zákazu osobní přítomnosti žáků závěrečných ročníků ve škole, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, MŠMT provedlo úpravy maturitní zkoušky v jarním i podzimním termínu 2021.

Písemné práce z ČJL a z CJ nejsou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky.
Toto opatření se týká všech žáků, kteří jsou žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 a žáků, kteří byli přihlášeni k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci.

UPOZORNĚNÍ :

Ti žáci, na které se toto opatření nevztahuje, budou psát písemné práce z ČJL a CJ 19. a 20. dubna 2021.

 • 19. dubna 2021 - písemná práce z českého jazyka a literatury – pouze pozvaní žáci!
 • 20. dubna 2021 - písemná práce z cizích jazyků – ANJ, RUJ, NEJ – pouze pozvaní žáci!
 • 26. dubna 2021 - písemná maturitní zkouška z práva a marketingu, třídy 2POA, 2APO
 • 27. dubna 2021 - praktická maturitní zkouška z účetnictví a ekonomiky, třídy 2POA, 2APO
 • 26. dubna - 29. dubna 2021 - praktická maturitní zkouška z technologie a stolničení, třída 2G
 • 6. května 2021 - uzavření klasifikace, pro závěrečné maturitní ročníky, třídy 2POA, 2APO, 2G
 • 10. května 2021 - pedagogická rada, pro závěrečné maturitní ročníky, třídy 2POA, 2APO, 2G
 • 14. května 2021 - vydání vysvědčení, pro závěrečné maturitní ročníky, třídy 2POA, 2APO, 2G
 • 24., 25. a 26. května 2021 - didaktické testy z ČJL, CJ a Matematiky, třídy 2POA, 2APO, 2G
 • U didaktických testů bude prodloužen časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků o 10 minut, u matematiky o 15 minut.
   
  KONKRÉTNĚ :
  • u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut
  • u DT z cizího jazyka dojde k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (u části čtení a jazyková kompetence)
  • u DT z matematiky dojde k prodloužení ze 120 minut na 135 minut
  • 24. května 2021 se koná DT matematika, anglický jazyk
  • 25. května 2021 se koná DT český jazyk a literatura
  • 26. května 2021 se koná DT německý jazyk, ruský jazyk

 • 1. června - 11. června 2021 - zkoušky profilové části maturitní zkoušky konané ústní formou
 • Nově se upravuje struktura profilové části maturitní zkoušky – letošní maturanti nebudou muset skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Rozhodnout se pro ně budou moci dobrovolně. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z ČJL nebo CJ neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí.
   
  Toto pravidlo platí pro prvomaturanty, tedy pro žáky, kteří se vzdělávají ve školním roce 2020/2021. Neplatí pro žáky, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku.

V případě dotazů pište na mail : uciliste@hermes-mb.cz

 

Laurinova 1049, Mladá Boleslav     |     www.hermes-mb.cz     |     info@hermes-mb.cz