www.hermes-mb.cz

Střední škola HERMÉS MB

| Informace k písemné a praktické maturitní zkoušce |

15. duben 2021

| Informace pro studenty :

STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB

Dne 26. dubna 2021 se koná písemná maturitní zkouška z Práva a Marketingu
Dne 27. dubna 2021 se koná praktická maturitní zkouška z Ekonomiky a Účetnictví

Protože Vás budeme testovat na Covid-19, je nutné přijít do školy v určitém časovém předstihu!!
Testování žáků bude od 07:00 hodin do 07:40 hodin v učebně, ve 2. patře SŠTŘ. Pokud se některý žák dostaví do školy opožděně, po 07:40 hodin, bude testovaný na Covid -19 v ředitelně, obdrží potvrzení o negativním testu a odejde do učebny.

Žáci, kteří se na zkoušku dostaví opožděně, po úvodní administraci, nemají právo na prodloužení času na vykonání zkoušky. Pro pozdní příchod musíte mít vážný důvod!!
Pozor: z důvodu pozdního příchodu nemusíte být na zkoušku připuštěni!!

Pozitivně testovanému žákovi nebude umožněno se zkoušky zúčastnit!!

Pokud žák odmítne testování na Covid-19, musí předložit potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Testovat se budete v pondělí 26. 4. 2021.
Pokud se některý žák nedostaví na zkoušku v pondělí, bude testovaný v úterý 27. 4. 2021.

Zkoušky budou trvat maximálně 4 hodiny, bez úvodní administrace. Předpokládaný konec zkoušek ve 12:00 hodin.

Písemná a praktická maturitní zkouška se bude konat pro třídu 2APO ve druhém patře v učebnách 201 a 202, pro třídu 2POA ve třídě ICT2, seznamy žáků budou viset na dveřích učeben.

Administrace ve třídě bude od 07:45 hodin do 08:00 hodin - žáci dostanou informaci o začátku, průběhu a konci zkoušky.

 

Laurinova 1049, Mladá Boleslav     |     www.hermes-mb.cz     |     info@hermes-mb.cz