www.hermes-mb.cz

Střední škola HERMÉS MB

| Mimořádný termín společné části MZ 2021 a opravný pokus navíc |

28. květen 2021

| Informace pro třídy : 2.POA, 2.APO, 2.G, 4.A, 2.PTA, 2.PTB

STŘEDNÍ ŠKOLA TRADIČNÍCH ŘEMESEL HERMÉS MB
STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ HERMÉS MB

Žáci, kteří byli řádně v IS Certisu omluveni z neúčasti na společné části MZ Jaro 2021, mají nárok na konání zkoušky - didaktických testů v mimořádném termínu. Žáci budou k mimořádnému termínu automaticky přihlášeni Centrem a současně i automaticky omluveni, pokud se k mimořádnému termínu nedostaví.

Mimořádný termín didaktických testů se bude konat na spádových školách ve dnech 7. - 9. července 2021. Pozvánku ke konání zkoušek zasílá žákovi ředitel kmenové školy
za SŠTŘ HERMÉS MB s.r.o. - Ing.Vladimíra Mikšíková
za SŠP HERMÉS MB s. r. o.- Ing Jiří Skopalík

Pokud žáci nevyužijí možnost jít k mimořádnému termínu, přihlašování ke zkouškám společné části maturitní zkoušky - didaktických testů pro podzimní termín je 23. 7. 2021. Přihlášky k podzimnímu termínu budou žákům poslány do jejich emailů. Povinností žáka je podepsanou přihlášku odeslat do školy. Následně žáci obdrží Výpis z přihlášky do svých emailů.

Dle dodatku k OOP z 28. 4. 2021 platí, že osobě, která je přihlášena k povinné zkoušce společné části MZ konané v jarním zkušebním období 2021 (příp. která podá přihlášku k povinné zkoušce společné části MZ konané v podzimním zkušebním období 2021), se navyšuje počet opravných zkoušek o 1 opravnou zkoušku u každé přihlášené zkoušky společné části MZ.

 

Laurinova 1049, Mladá Boleslav     |     www.hermes-mb.cz     |     info@hermes-mb.cz