www.hermes-mb.cz

Střední škola HERMÉS MB

| UPOZORNĚNÍ v rámci bezpečnosti COVID-19 |

26. srpen 2021

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do školy a ve společných prostorách zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd. (roušky, respirátory – FFP2, KN 95).
Z povinnosti nosit ochranu dýchacích cest jsou plošně vyjmuty osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, s kognitivní poruchou, jejichž mentální schopnosti a aktuální duševní stav neumožňuje dodržování tohoto zákazu a osoby, které nemohou mít, ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským potvrzením.

Žáci denního studia se budou testovat ve dnech 1., 6. a 9. září 2021.

Žáci kombinované a dálkové formy vzdělávání se budou testovat:

  • 8. 9. 2021 se budou testovat třídy: 2APO, 2G, 2K, 3K a 2PTA
  • 9. 9. 2021 se budou testovat třídy: 1APO, 1G, 1K a 1PTA

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění Covid-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu na Covid-19), případně žáci, kteří doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

Žáci se budou prokazovat ve škole platnými certifikáty!!

 

Laurinova 1049, Mladá Boleslav     |     www.hermes-mb.cz     |     info@hermes-mb.cz