www.hermes-mb.cz

Střední škola HERMÉS MB

| Termíny podzimních maturitních a závěrečných zkoušek - 2022 |

2. června 2022

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB

Zkoušky SPOLEČNÉ ČÁSTI maturitní zkoušky ( didaktické testy )

Zkoušky se budou konat od 1. 9. do 5. 9. 2022 na spádové škole, kterou bude mít student uvedenou, pokud se ke zkoušce přihlásí, v pozvánce ke zkoušce. Podrobný časový rozvrh stanoví MŠMT ČR nejpozději do 15. 8. 2022.

 • Podání přihlášky do 27. 6. 2022 - přihlášky zašle studentovi do jeho mailu ředitel školy.
 • Do 5. 7. 2022 předá škola studentovi výpis z přihlášky. Popřípadě nesrovnalostí řeší student do 5-ti dnů od obdržení výpisu.
 • Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód: ID studenta. Student má možnost pomocí tohoto kódu se zaregistrovat na výsledkovém portálu.
 • Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám 10. 9. 2022.

 

Zkoušky PROFILOVÉ ČÁSTI maturitní zkoušky

 • 06. 09. 2022 - Písemná práce z Českého jazyka a literatury - PP ČJL
 • 07. 09. 2022 - Písemná práce z Anglického jazyka, Německého jazyka - PP ANJ, PP NEJ
 • 08. 09. 2022 - Písemná práce z Marketingu a Práva - PP MAM, a PR
 • 09. 09. 2022 - Praktická zkouška z Účetnictví a Ekonomiky - Pr.zk. UCE a EKO
 • 19. 09. 2022 - Ústní maturitní zkouška z Českého jazyka a literatury, Cizího jazyka a Bloku odborných předmětů - ÚMZ z ČJL, CJ a BOP (BEP)

Začátek všech zkoušek bude v 8:00 hod.
Prosím přijďte na zkoušky včas !
Zkoušky se budou konat v nové budově školy, Václava Klementa 1223, Mladá Boleslav ( 2.patro ).

Na profilovou část maturitní zkoušky budou žákům poslány do jejich emailových adres pozvánky:

 • Pokud byl žák neklasifikovaný nebo měl nedostatečnou v rámci ročníkové klasifikace (viz pedagogická rada ze dne 26. 4. 2022) a má předepsaný termín ZNT a OZ, pozvánka mu bude odeslaná až po termínu zkoušky, pokud ji žák úspěšně složí. V opačném případě je žákem do 30. 6. 2022, k maturitní zkoušce na podzim není oprávněn jít.
 • Pokud žák prospěl a obdržel ročníkové vysvědčení, ale k některým profilovým maturitním zkouškám se nedostavil ze zdravotních důvodů, bude mu pozvánka poslána v co nekratší době, nejpozději do 30. 6. 2022.
 • Pokud, žák neuspěl u řádného termínu profilové zkoušky a jde k opravné zkoušce, bude mu pozvánka poslaná v co nejkratší době, nejpozději do 30. 6. 2022.

 

Termíny ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

 • 08. 09. 2022 - Písemná závěrečná zkouška z Technologie, Stolničení, Potravin a výživy a Ekonomiky – PP TEC, STO, POV a EKO
 • 12. 09. 2022 - Praktická závěrečná zkouška z Technologie a Stolničení – Pr. zk. TEC a STO
 • 16. 09. 2022 - Ústní závěrečná zkouška z Technologie, Stolničení, Potravin a výživy a Ekonomiky - ÚZZ z TEC, STO, EKO

Začátek všech zkoušek bude v 8:00 hod.
Prosím přijďte na zkoušky včas !
Zkoušky se budou konat v nové budově školy, Václava Klementa 1223, Mladá Boleslav ( 2.patro ).
Prosím sledujte webové stránky školy!

Na podzimní termín závěrečné zkoušky budou žákům poslány do jejich emailových adres pozvánky.

 • Pokud byl žák neklasifikovaný nebo měl nedostatečnou v rámci ročníkové klasifikace (viz pedagogická rada ze dne 25. 5. 2022) a má předepsaný termín ZNT a OZ, pozvánka mu bude odeslaná až po termínu zkoušky, pokud ji žák úspěšně složí. V opačném případě je žákem do 30. 6. 2022, k závěrečné zkoušce na podzim není oprávněn jít.
 • Pokud, žák neuspěl u řádného termínu závěrečné zkoušky a jde k opravné závěrečné zkoušce, bude mu pozvánka poslaná v co nejkratší době, nejpozději do 30. 6. 2022.

 

Laurinova 1049, Mladá Boleslav     |     www.hermes-mb.cz     |     info@hermes-mb.cz