www.hermes-mb.cz

Střední škola HERMÉS MB

| Termíny podzimních maturitních zkoušek - 2022 |

2. června 2022

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB

Zkoušky SPOLEČNÉ ČÁSTI maturitní zkoušky ( didaktické testy )

Zkoušky se budou konat od 1. 9. do 5. 9. 2022 na spádové škole, kterou bude mít student uvedenou, pokud se ke zkoušce přihlásí, v pozvánce ke zkoušce. Podrobný časový rozvrh stanoví MŠMT ČR nejpozději do 15. 8. 2022.

  • Podání přihlášky do 27. 6. 2022 - přihlášky zašle studentovi do jeho mailu ředitel školy.
  • Do 5. 7. 2022 předá škola studentovi výpis z přihlášky. Popřípadě nesrovnalostí řeší student do 5-ti dnů od obdržení výpisu.
  • Na výpisu z přihlášky bude uveden autentizační kód: ID studenta. Student má možnost pomocí tohoto kódu se zaregistrovat na výsledkovém portálu.
  • Výsledky didaktických testů budou zpřístupněny školám 10. 9. 2022.

 

Zkoušky PROFILOVÉ ČÁSTI maturitní zkoušky

  • 06. 09. 2022 - Písemná maturitní zkouška z Českého jazyka a literatury - ČJL
  • 07. 09. 2022 - Písemná maturitní zkouška z Cizího jazyka - CJ
  • 08. 09. 2022 - Praktická zkouškaz UPE, praktická zkouška z Technologie
  • 19. 09. 2022 - Ústní zkoušky

Začátek všech zkoušek bude v 8:00 hod.
Prosím přijďte na zkoušky včas !
Zkoušky se budou konat v nové budově školy, Václava Klementa 1223, Mladá Boleslav ( 2.patro ).

 

Laurinova 1049, Mladá Boleslav     |     www.hermes-mb.cz     |     info@hermes-mb.cz