www.hermes-mb.cz

Střední škola HERMÉS MB

| METODICKÝ POKYN |

| pro distanční výuku v době krizových opatření vlády |

13. 10. 2020

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB
Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB

Vážení rodiče a studenti, v následujícím manuálu bychom Vás chtěli seznámit s pravidly distanční výuky na našich Středních školách HERMÉS MB, které budou platit v době krizových opatření vlády.

 • Zákonem je nyní nově stanovena povinnost školy v mimořádných situacích zajistit vzdělávání distančním způsobem.
 • Žáci jsou povinni účastnit se distanční výuky.
 • Pro omlouvání absence platí to samé, co pro prezenční vzdělávání – povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů po začátku absence.
 • Ke komunikaci s žáky budeme využívat primárně 4 komunikační kanály – Bakaláře, Emaily, Google Meet a WhatsApp.
 • Do webové aplikace Bakalář budeme žákům zadávat úkoly na výuku off-line nebo on-line. Doplňující komunikaci může učitel zajistit pomocí mobilní aplikace WhatsApp.
 • Kdy a jakou formou a v jakých časech bude forma vzdělávání distančním způsobem uskutečňována, jestli on-line výukou, nebo off-line výukou nebo kombinací obou se dozví žák z webové aplikace Bakalář, v záložce „Nástěnka“. Na nástěnce bude k dispozici žákovi rozvrh distanční výuky, a pokud bude výuka uskutečňována on-line, najde u předmětu desetimístný kód pro připojení na on-line výuku. Každý učitel má svůj unikátní kód.
 • Postup připojení na on-line výuku :
 • Žák si otevře webové stránky www.meet.google.com
 • Je nutné (podmínkou připojení) mít zřízen účet na Google, máte tuto nabídku právě na úvodní stránce v předchozím bodu
 • Zadá desetimístný (unikátní kód) konkrétního učitele, který najde na nástěnce v rozvrhu
 • Stiskne tlačítko „Připojit se“
 • Povolí přístup k mikrofonu a kameře
 • Stiskne tlačítko „Připojit se“
  Pozn.: Tuto aplikaci může žák použít prostřednictvím mobilního telefonu – tato služba je zdarma. Žák nemusí instalovat žádný software, přístup je rychlý
 • Pokud se žák nepřipojí na on-line výuku, bude vykázána jeho absence v třídní knize.
 • Při hodnocení v průběhu distančního vzdělávání škola dodržuje pravidla a kritéria hodnocení, která jsou součástí školního řádu.
 • Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného vzdělávacího programu (RVP) a školského vzdělávacího programu (ŠVP) v míře odpovídající okolnostem. Naše pozornost je zaměřena na rozhodující předměty související s profilem absolventa a předměty společné části maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky.
 • Úkolem učitele po dobu vzdělávání na dálku je průběžně monitorovat zapojení všech žáků/studentů, poskytovat jim zpětnou vazbu, podporovat je v hledání řešení a motivovat je k dalšímu pokroku.

Pouze pro Střední školu tradičních řemesel HERMÉS MB

 • Praktická výuka, kterou od středy 14. 10. 2020 není možné uskutečňovat na reálných pracovištích, bude nahrazena teoretickou výukou z odborné složky vzdělávání, která s odbornou praxí souvisí.

 

Laurinova 1049, Mladá Boleslav     |     www.hermes-mb.cz     |     info@hermes-mb.cz