www.hermes-mb.cz

Střední škola HERMÉS MB

| Distanční výuka v době krizových opatření vlády |

| Nástavbové studium dálkové a kombinované |

09. 10. 2020

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB
Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB

Studenti kombinovaného a dálkového studia dodrží režim hodin pro distanční výuku podle daného rozvrhu, který je na webových stránkách školy.

  • 1PTA, 1G, 1APO, 1K, 2K - budou mít distanční výuku ve středu
  • 2PTA, 2PTB, 2G, 2APO, 3K - budou mít distanční výuku ve čtvrtek

Distanční výuka bude probíhat od 15:00 do 19:00 hodin.

Všichni učitelé, kteří v určených dnech a hodinách mají distanční výuku, napíší studentům do "úkolu" v aplikaci "Bakalář" jakou formu výuky zvolili, jestli off-line nebo on-line.

Pokud zvolil učitel off-line výuku vloží do "úkolů" v aplikaci "Bakalář" úlohy pro konkrétní třídy a určí termín splnění úkolu.
Pokud zvolí on-line výuku, vloží do "úkolů" aplikace "Bakalář" svůj jedinečný kód pro přihlášení žáka na www.meet.google.com.

Ostatní informace jsou uvedeny v manuálu Metodického pokynu pro distanční výuku a jsou stejné pro studenty denního i nástavbového studia, hlavně postup připojení na on-line výuku.

 

Laurinova 1049, Mladá Boleslav     |     www.hermes-mb.cz     |     info@hermes-mb.cz