V souladu s harmonogramem uvolňování opatření ve školách, vedení škol Střední škola podnikatelská HERMÉS MB a Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB rozhodlo:

Informace pro žáky :

  • Střední škola podnikatelská HERMÉS MB - 1A, 2A, 3A, 1PTA a 1PTB
  • Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB - 1KČT, 2KČT, 1POA, 1APO, 1K, 2K a 1G

 

S ohledem na konkrétní personální, materiální a prostorové podmínky našich škol (probíhající maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a přijímací zkoušky), vyučování bude pokračovat i nadále ve formě distanční výuky.

Je žádoucí, aby žáci pokračovali ve spolupráci se svými učiteli a plnili si zadané úkoly.

Odborný výcvik žáků Střední školy tradičních řemesel HERMÉS MB, učebních oborů Kuchař - Číšník a Truhlář se do 30. 6. 2020 nebude konat.

Sledujte webové stránky školy, kde budou zveřejněny termíny vydání ročníkového vysvědčení.