Studenti denního i nástavbového studia, kteří mají ve školním roce 2020/21 výuku Německého jazyka,

si zakoupí pro potřebu výuky ( i distanční ) učebnici: NĚMČINA PRO SAMOUKY, od nakladatelství LEDA.

 

Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB - třídy 2KČ, 3KČ, 1G, 1APO
Střední škola podnikatelská HERMÉS MB - třída 1PTA

Protože nevíme, kdy se situace s Covid-19 natolik zlepší, abychom se mohli vrátit na výuku do školy, potřebuji s Vámi spolupracovat, hlavně po dobu distanční výuky i s učebnicí.

Děkuji Mgr. Vilma Hauptová, učitelka Německého jazyka