Všichni studenti, kteří se chtějí přihlásit ke studiu ve školním roce 2024 / 2025 na :

Střední školu podnikatelskou HERMÉS MB
nebo
Střední školu tradičních řemesel HERMÉS MB

se v současné době přihlašují prostřednictvím informačního systému DiPSy, nebo na předepsaném tiskopisu donést osobně na školu, po-pá, 8:00 - 12:00 hod, sekretariát školy nebo ředitelna školy, do 20. února 2024.

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025 :
Střední škola podnikatelská HERMÉS MB ... OBCHODNÍ AKADEMIE, nástavbové studium PROVOZNÍ TECHNIKA
Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB ... ZDE ... Kritéria přijímacího řízení 2.kolo ... ZDE

 

 Střední škola podnikatelská HERMÉS MB

 

OBCHODNÍ AKADEMIE - 4leté denní studium ( maturitní obor )

PROVOZNÍ TECHNIKA - 2leté nástavbové studium ( maturitní obor )

 

 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB

 

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK - 3leté denní studium ( učňovská zkouška)

KUCHAŘ - ČÍŠNÍK - 3leté dálkové studium ( učňovská zkouška)

TRUHLÁŘ - 3leté denní studium ( učňovská zkouška)

PODNIKÁNÍ - 2leté nástavbové studium ( maturitní obor )

PODNIKÁNÍ - 2leté nástavbové denní studium ( maturitní obor )

GASTRONOMIE - 4leté denní studium ( maturitní obor )

GASTRONOMIE - 2leté nástavbové  studium ( maturitní obor )