Obory - Střední škola podnikatelská HERMÉS MB

Střední škola podnikatelská | Hermes MB

Informační technologie

Základní profil je zde rozšířen o efektivní využití moderních ICT technologií v praxi. Studentům jsou k dispozici čtyři počítačové učebny s připojením k internetu a školní WIFI. Součástí znalostí je nejen práce se základními počítačovými programy (MS Office), ale i se speciálními programy pro práci s grafikou, programování, web design, správu sítě,... Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. informační a komunikační technologie, komunikační systémy, programování a počítačová grafika.

Více o tomto studiu

Marketing a reklama

Základní profil je zde rozšířen o oblasti mezinárodního managementu a strategického marketingu. Studenti si osvojí základní metody, postupy a způsoby práce v oblasti mezinárodního marketingu, marketingové komunikace, marketingového výzkumu i technik mezinárodních obchodních operací. Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. reklama a reklamní grafika.

Více o tomto studiu

Cestovní ruch

Zaměření na oblast služeb v cestovním ruchu u nás i ve světě, činnost cestovních kanceláří a průvodcovskou činnost. Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. zeměpis cestovního ruchu, cestovní ruch, ekonomika cestovního ruchu a dějiny umění. Při turistických dnech si studenti např. vyzkouší provádění Prahou. Absolvent se zaměřením na cestovní ruch může pracovat jako turistický průvodce, tlumočník, pracovník cestovní agentury apod.

Více o tomto studiu

Nástavbové studium

Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci prohloubili a rozvinuli, v návaznosti na dosažené vzdělání a podle svých schopností a potřeb, následující klíčové a odborné kompetence. Absolventi mohou také nastoupit k dalšímu vzdělávání - na vysokou školu.

Více o tomto studiu

Obory - Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB

Střední škola Tradičních řemesel

Gastronomie

Absolvent je připraven pro výkon technologických činností v odvětvích společného stravování a všech zařízeních, které tyto služby poskytují a současně má základní předpoklady pro vykonávání podnikatelských aktivit v oboru. Žáci ovládají :přípravu jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků, cukrářských výrobků a salátů; obsluhu hostů při běžných i slavnostních příležitostech; technologické zpracování potravin včetně dělení a porcování; znalosti současných trendů v gastronomii; sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků; kalkulaci a sestavování ceny jídel.

Více o tomto studiu

Kuchař číšník

Absolvent tohoto oboru vzdělání se může uplatnit na pozicích kuchař, číšník, barman, pracovník stravovacího zařízení, skladník potravinářských a gastronomických oborů. Žáci ovládají přípravu jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků, cukrářských výrobků a salátů, obsluhu hostů při běžných i slavnostních příležitostech, technologické zpracování potravin včetně dělení a porcování, znalosti současných trendů v gastronomii, sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků, kalkulaci a sestavování ceny jídel.

Více o tomto studiu

Truhlář

V rámci výuky se žáci účastní řady exkurzí do provozů v regionu, výstav a veletrhů se zaměřením na stavebnictví a dřevozpracující průmysl, sportovních, společenských a ekologických akcí pořádaných školou. Absolventi nacházejí uplatnění v praxi nejen ve stavebně truhlářské výrobě, ale po krátkém zapracování se mohou uplatnit v pilařském, tesařském, nábytkářském nebo jiném dřevařském oboru jak v sériové, tak i v zakázkové výrobě.

Více o tomto studiu