Informační technologie

číslo oboru 63-41-M/02   |  4-LETÝ STUDIJNÍ OBOR S MATURITOU

Popis oboru

Hermes | Informační TechnologieTěžištěm odborné výuky jsou účetnictví, ekonomika, management, písemná a elektronická komunikace,informační a komunikační technologie a dále pak předměty podle zaměření. Všichni studenti studují dva cizí jazyky: v současné době anglický a německý. Ve čtvrtém ročníku je zařazen odborný seminář, ve kterém se studenti formou fiktivních firem seznamují s praktickým využitím teoretických znalostí. Po dobu jednoho roku cvičně podnikají a vedou příslušnou ekonomickou a účetní agendu.

Profil absolventa

Základní profil je zde rozšířen o efektivní využití moderních ICT technologií v praxi. Studentům jsou k dispozici čtyři počítačové učebny s připojením k internetu a školní WIFI. Součástí znalostí je nejen práce se základními počítačovými programy (MS Office), ale i se speciálními programy pro práci s grafikou, programování, web design, správu sítě,... Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. informační a komunikační technologie, komunikační systémy, programování a počítačová grafika.

Co nabízíme

Rodinnou školu, individuální přístup pedagogů ke studentům, ICT vybavenost – PC učebny, interaktivní tabule, WIFI, atd. Praktická cvičení zapojená do výuky. Výlety a exkurze doplňující teoretickou výuku. Spolupráce s regionálními poskytovateli IT. Možnost státní zkoušky z elektronické komunikace a psaní všemi deseti. Možnost získat mezinárodní certifikát ECDL. Aktivní účast v regionálních soutěžích.