Pokud není uvedeno jinak, všechny dokumenty ke stažení jsou ve formátu PDF.

K MATURITĚ

SEZNAM LITERATURY Stáhnout
ARCH PRO VÝBĚR KNIH Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
ARCH PRO VÝBĚR KNIH Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

OBCHODNÍ AKADEMIE Stáhnout
KUCHAŘ – ČÍŠNÍK Stáhnout
TRUHLÁŘ Stáhnout
GASTRONOMIE Stáhnout
KUCHAŘ - ČÍŠNÍK dálkové studium Stáhnout
PROVOZNÍ TECHNIKA nástavbové studium kombinované Stáhnout
PODNIKÁNÍ nástavbové studium denní Stáhnout
PODNIKÁNÍ nástavbové studium kombinované Stáhnout
GASTRONOMIE nástavbové studium kombinované Stáhnout

Dokumenty k PŘIHLÁŠENÍ KE STUDIU

PŘIHLÁŠKA ke vzdělávání ve střední škole Stáhnout
Lékařský posudek Stáhnout
Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání Stáhnout
Žádost pro uchazeče s dočasnou ochranou Stáhnout
Leták pro uchazeče Stáhnout
Informace pro uchazeče o vzdělání Stáhnout

ŽÁDOSTI - Střední škola podnikatelská HERMÉS MB

VYDÁNÍ DRUHOPISU VYSVĚDČENÍ - Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
UVOLNĚNÍ Z TV - Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ - Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU - Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
PŘERUŠENÍ STUDIA - Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
UKONČENÍ STUDIA - Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
NOSTRIFIKACE - Žádost o uznání zahraničního vzdělání Stáhnout
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN - žádost Stáhnout
PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE - žádost Stáhnout

ŽÁDOSTI - Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB

VYDÁNÍ DRUHOPISU VYSVĚDČENÍ - Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout
VYDÁNÍ DRUHOPISU VÝUČNÍHO LISTU - Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout
UVOLNĚNÍ Z TV - Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout
UVOLNĚNÍ Z VYUČOVÁNÍ - Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout
OPAKOVÁNÍ ROČNÍKU - Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout
PŘERUŠENÍ STUDIA - Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout
UKONČENÍ STUDIA - Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout
NOSTRIFIKACE - Žádost o uznání zahraničního vzdělání Stáhnout
INDIVIDUÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN - žádost Stáhnout
PŘIHLÁŠKA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Stáhnout

INFO O ŠKOLE

Organizace školního roku 2023/2024 Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
Školní řád Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
Školní řád Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout
Provozní řád Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
Provozní řád Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout
Organizace školního roku 2023/2024 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout
Koncepce rozvoje školy 2023 - 2028 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout
Koncepce rozvoje školy 2022 - 2027 Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Stáhnout
Výroční zpráva 2022 - 2023 Střední škola podnikatelská HERMÉS MB Stáhnout
Výroční zpráva 2022 - 2023 Střední škola tradičních řemesel HERMÉS MB Stáhnout