Cestovní ruch

číslo oboru 63-41-M/02   |  4-LETÝ STUDIJNÍ OBOR S MATURITOU

Popis oboru

Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům odborné kompetence. Všichni studenti studují dva cizí jazyky: v současné době anglický a německý. Po dobu jednoho roku cvičně podnikají a vedou příslušnou ekonomickou a účetní agendu. Obor vzdělání s maturitou nabízí vzdělání zaměřené na problematiku cestovního ruchu a volnočasových aktivit.

Profil absolventa

Základní profil je zde zaměřen na oblast služeb v cestovním ruchu u nás i ve světě, činnost cestovních kanceláří a průvodcovskou činnost. Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. zeměpis cestovního ruchu, cestovní ruch, ekonomika cestovního ruchu a dějiny umění. Při turistických dnech si studenti např. vyzkouší provádění Prahou. Absolvent se zaměřením na cestovní ruch může pracovat jako turistický průvodce, tlumočník, pracovník cestovní agentury apod.

Co nabízíme

Individuální přístup pedagogů ke studentům, ICT vybavenost, interaktivní tabule, WIFI, atd. Praktická cvičení zapojená do výuky. Výlety a exkurze doplňujíc teoretickou výuku. Spolupráce s místními regionálními cestovními kancelářemi a informačními středisky.