evidenční číslo body ČJL body MAT výsledek
072020 36 31 přijata
042020 14 4 přijata
122020 27 10 přijat
142020 17 8 přijata
192020 22 8 přijat