Marketing a reklama

číslo oboru 63-41-M/02   |  4-LETÝ STUDIJNÍ OBOR S MATURITOU

Popis oboru

Těžištěm odborné výuky jsou účetnictví, management, písemná a elek. komunikace, informační a komunikační technologie a dále pak předměty podle zaměření. Všichni studenti studují dva cizí jazyky: v současné době anglický a německý. Ve čtvrtém ročníku je zařazen odborný seminář, ve kterém se studenti formou fiktivních firem seznamují s praktickým využitím teoretických znalostí. Po dobu jednoho roku cvičně podnikají a vedou příslušnou ekonomickou a účetní agendu. Obor vzdělání s maturitou nabízí vzdělání zaměřené na problematiku firemního managementu a reklamy.

Profil absolventa

Základní profil je zde rozšířen o oblasti mezinárodního managementu a strategického marketingu. Studenti si osvojí základní metody, postupy a způsoby práce v oblasti mezinárodního marketingu, marketingové komunikace, marketingového výzkumu i technik mezinárodních obchodních operací. Mezi rozšiřující odborné předměty patří např. reklama a reklamní grafika.

Uplatnění

Absolvent se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako finanční referent, referent marketingu, asistent, obchodní zástupce, spolupráce s regionálními médii, atd. Absolvent bude schopen používat dva světové jazyky jako prostředek profesní komunikace.