Termíny jarních maturit pro Střední školu podnikatelskou HERMÉS MB

 

středa 27. 5. 2020 Praktická maturitní zkouška pro třídy 2PTA a 2PTB
čtvrtek 28. 5. 2020 Praktická maturitní zkouška pro třídu 4.A
pondělí 1. 6. 2020 - 08:00 hod. Didaktický test - MATEMATIKA
pondělí 1. 6. 2020 - 13:00 hod. Didaktický test - ANGLICKÝ JAZYK
úterý 2. 6. 2020 - 08:00 hod. Didaktický test - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
úterý 2. 6. 2020 - 13:00 hod. Didaktický test - NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK
od pondělí 15. 6. 2020 do 18. 6. 2020 Profilová část maturitní zkoušky ( ústní maturita )

 

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit (státní maturita) neproběhne.

Přesný harmonogram včetně časů bude zveřejněn v nejbližším termínu.

 

Harmonogram maturitních zkoušek - podzim 2020

25. 7. 2020 Do tohoto termínu je potřeba podat přihlášku k náhradnímu nebo opravnému termínu pro MZ - podzim 2020. K tomuto termínu se mohou hlásit ti žáci, kteří byli přihlášení k jarnímu termínu. Ředitel školy pošle do emailu žáků přihlášku k MZ - podzim 2020. Žák podepsanou přihlášku odevzdá řediteli školy nejpozději v uvedeném termínu. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen!!! Výpis z přihlášky obdrží emailem žák od ředitele školy do 5 dnů od ukončení přihlašování.
15. 8. 2020 MŠMT zveřejní zkušební schéma pro podzimní období MZ 2020.
1. 9. - 20. 9. 2020 Podzimní období MZ 2020.