Kuchař - Číšník

číslo oboru 65-51-H/01 | 3-LETÝ UČEBNÍ OBOR

Popis oboru

Obor truhlář je zaměřen na výrobu nábytku včetně stavebně truhlářské výroby oken, dveří a schodišť. Zaměření oboru vychází z požadavků a potřeb menších firem a při výuce je zohledněn také charakter jejich zakázek. V teoretických odborných předmětech se žáci učí rozvíjet ekonomické myšlení, pracovat s dokumentací a orientovat se v příslušných technických normách. Osvojují si technologické postupy zpracování materiálů a jejich použití. Průběh studia je jeden týden teoretická výuka a jeden týden praktická část výuky ve firmách v regionu.

Profil absolventa

Absolvent tohoto oboru vzdělání se může uplatnit na pozicích kuchař, číšník, barman, pracovník stravovacího zařízení, skladník potravinářských a gastronomických oborů. Žáci ovládají přípravu jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků, cukrářských výrobků a salátů, obsluhu hostů při běžných i slavnostních příležitostech, technologické zpracování potravin včetně dělení a porcování, znalosti současných trendů v gastronomii, sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků, kalkulaci a sestavování ceny jídel.

Uplatnění

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve velkých, středně velkých i malých provozech. Po získání nezbytné praxe v oboru i je připraven na soukromé podnikání v pohostinství. Bude znát techniku obsluhy, sestavovat nabídkové listy služeb a výrobků a realizovat jejich odbyt, provádět vyúčtování.