Termíny maturit pro Střední školu tradičních řemesel HERMÉS MB

 

úterý 26. 5. 2020 - 07:45 hod. Praktická zkouška z technologie a stolničení - 2G
středa 27. 5. 2020 - 07:45 hod. Praktická zkouška z účetnictví a ekonomiky - 2POA, 2APO
čtvrtek 28. 5. 2020 - 07:45 hod. Písemná zkouška z práva a marketingu - 2POA, 2APO
pondělí 1. 6.  2020 - 08:00 hod. Didaktický test jednotné maturitní zkoušky - MATEMATIKA
pondělí 1. 6.  2020 - 13:00 hod. Didaktický test jednotné maturitní zkoušky - ANGLICKÝ JAZYK
úterý 2. 6.  2020 - 08:00 hod. Didaktický test jednotné maturitní zkoušky - ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
úterý 2. 6.  2020 - 13:00 hod. Didaktický test jednotné maturitní zkoušky - NĚMECKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK
středa - pondělí 10. - 12. 6. a 15. 6. 2020 Ústní zkoušky - 2POA, 2G, 2APO

 

Písemná část (sloh) v letošním roce ve společné části maturit (státní maturita) neproběhne.

Detaily a harmonogramy ústní maturitní zkoušky budou k dispozici 14 dní před termínem zkoušky.
Časy zkoušek je nutné dodržet.

 

Harmonogram maturitních zkoušek - podzim 2020

25. 7. 2020 Do tohoto termínu je potřeba podat přihlášku k náhradnímu nebo opravnému termínu pro MZ - podzim 2020. K tomuto termínu se mohou hlásit ti žáci, kteří byli přihlášení k jarnímu termínu. Ředitel školy pošle do emailu žáků přihlášku k MZ - podzim 2020. Žák podepsanou přihlášku odevzdá řediteli školy nejpozději v uvedeném termínu. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen!!! Výpis z přihlášky obdrží emailem žák od ředitele školy do 5 dnů od ukončení přihlašování.
15. 8. 2020 MŠMT zveřejní zkušební schéma pro podzimní období MZ 2020.
1. 9. - 20. 9. 2020 Podzimní období MZ 2020.