Gastronomie

číslo oboru 65-41-L/01   |  4-LETÝ STUDIJNÍ OBOR S MATURITOU

Popis oboru

Obor je koncipován jako samotný obor pro úsek přípravy pokrmů se všeobecným přehledem o celé oblasti stravování a s předpoklady pro vykonávání provozních a řídících aktivit v oboru. Absolvent ovládá základní přepisy spojené s vykonávanou funkcí, dokáže samostatně rozhodovat a efektivně řídit svoji činnost. Absolvent se může uplatnit v podnicích společného stravování, zejména jako kuchař-kuchařka, případně i ve vyšších provozních funkcích.

Profil absolventa

Absolvent je připraven pro výkon technologických činností v odvětvích společného stravování a všech zařízeních, které tyto služby poskytují a současně má základní předpoklady pro vykonávání podnikatelských aktivit v oboru. Žáci ovládají :přípravu jídel teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, teplých moučníků, cukrářských výrobků a salátů; obsluhu hostů při běžných i slavnostních příležitostech; technologické zpracování potravin včetně dělení a porcování; znalosti současných trendů v gastronomii; sestavování nabídkových listů, jídelních a nápojových lístků; kalkulaci a sestavování ceny jídel.

Uplatnění

Absolventi najdou uplatnění ve středních technickohospodářských funkcích v pohostinství, tj. ve stravovacích a ubytovacích zařízeních, např. ve větších restauracích, v provozovnách rychlého občerstvení a dalších provozovnách společného stravování, v penzionech a hotelech. Uplatní se ve vedoucích pozicích jako šéf kuchaři nebo číšníci – specialisté. Jsou připraveni vykonávat odborné gastronomické činnosti - provozní, marketingové nebo obchodně podnikatelské.